Rootkit

August 28, 2023

Een rootkit is een geavanceerde vorm van malware, die zich niet zomaar laat wegjagen.

Wat is een rootkit?

Een rootkit is een type van malware dat zich probeert te verbergen voor gebruikers en anti-virus software. Het doel van een rootkit is om toegang te krijgen tot een systeem of netwerk en de controle over te nemen zonder dat de gebruiker of de beheerder het in de gaten heeft. Rootkits kunnen worden geïnstalleerd via een kwetsbaarheid in software of door social engineering, zoals phishing.

Eenmaal geïnstalleerd, kan een rootkit systeembestanden vervangen, geheugen manipuleren en processen verbergen om te voorkomen dat ze worden gedetecteerd. Het kan ook poorten openen voor toegang vanaf afstand, waardoor kwaadwillenden kunnen inloggen op het geïnfecteerde systeem.

Liever voorkomen dan genezen...

Het verwijderen van een rootkit is vaak moeilijk omdat ze zich verstoppen in de diepere lagen van het besturingssysteem en kan soms vereisen dat een systeem opnieuw wordt geïnstalleerd. Het is daarom belangrijk om regelmatig back-ups te maken en de software op de computer up-to-date te houden om de kans op een infectie te verkleinen.

Neem dan ook je verantwoordelijkheid en zorg nog optijd voor goede (anti-virus) bescherming, voordat het te laat is!